Geen evenementen tot nader order

I.v.m. covid-19 organiseren wij tot nader bericht geen dansfeesten. Ook de oefenavonden voor eigen leden gaan tot nader order niet door.

24 oktober 2020 | Tilburg